współpraca

Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy?

Napisz lub zadzwoń!

E-mail
marketing.zaz@gramyztoba.pl
Telefon
+48 728 863 778
Współpraca z podmiotem ekonomii społecznej nie musi oznaczać jednostronnego wsparcia!

Formy współpracy:

 • Wymiana usług na wysokim poziomie
 • Podpisywanie kontaktów – np. roczne dostarczenie kartek okolicznościowych, boxów podarunkowych, ciastek
 • Business Mixer – wymiana dobrych kontaktów w lokalnym biznesie
 • Mentoring w biznesie - dzielenie się dobrymi praktykami w budowaniu kompetencji biznesowych
 • Wymiana wiedzy i zasobów
 • Wsparcie „in kind” w formie darowizn, mentoringu, sponsoring
 • Publikacje w prasie na temat podmiotów ekonomii społecznej
 • Wolontariat pracowniczy

Korzyści dla biznesu:

 • Korzyści wewnętrzne dla firmy (integracja pracowników, realizacja potrzeb społecznych)
 • Korzyści wizerunkowe, zwiększenie zaufania społecznego, poprawa reputacji firmy
 • Realizacja celów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Korzyści dla lokalnej społeczności
 • Korzyści ekonomiczne - możliwość odliczenia darowizn od podatku, obniżenie wpłat na PFRON

współpracują z nami