kim jesteśmy

kim jesteśmy

Manufaktura Pietraszki to Zakład Aktywności Zawodowej na kieleckim Białogonie, organizowany przez fundację gramy z tobą.

Naszą misją jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Dla naszych podopiecznych praca w zakładzie aktywności zawodowej jest często pierwszym krokiem i szansą do samodzielnego, satysfakcjonującego życia. Daje poczucie wartości i sensu, umożliwia rozwój i samorealizację, jest formą terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej, szansą powrotu do społeczeństwa i kształtowania kontaktów międzyludzkich.

Jesteśmy na kieleckich Pietraszkach od 29 grudnia 2020 (utworzenie zakładu było możliwe dzięki środkom Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz PFRON).

To tutaj, w domu św. Jana Pawła II, organizujemy pracownie: cukierniczą, rękodzieła, pszczelarską i ogrodniczo-zielarską.

Zatrudniamy 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym.