cele i zadania

cele i zadania zaz

Zakład aktywności zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zaliczonych do:
  • znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną,
 • Zatrudnienie m.in. osób niepełnosprawnych;
 • Przygotowanie do życia i pracy w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości osób, o których mowa w pkt 1.

W celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu aktywizacji, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do zadań Zakładu w szczególności należy:

 • Prowadzenie działalności o charakterze wytwórczo – usługowym polegającej na:
  • produkcji ciastek i innych wyrobów cukierniczych,
  • produkcji miodu i innych artykułów z produktów pszczelich,
  • prowadzeniu warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych,
  • produkcji rękodzieła,
  • nasadzaniu i uprawie ziół,
  • prowadzeniu prac pielęgnacyjnych i porządkowych na terenach zielonych,
 • Podejmowanie działań mających na celu propagowanie idei otwierania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
 • Przygotowanie do życia i pracy w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości osób, o których mowa w pkt 1.

Zakład współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i propagowania idei ekonomii społecznej.

Zakład realizuje swoje zadania na podstawie programu rehabilitacji zawodowej i społecznej, opracowanego przez Zespół Programowy ZAZ.